Image should be here
INTEGRIRANI
GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ
JGL
GRUPE
2020
Image should be here
Image should be here
Društvo JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.
(„JGL”, „Društvo”, „Matična tvrtka”) prihvaća odgovo- rnost za sadržaj ovog godišnjeg integriranog izvještaja koje obuhvaća izvještaj poslovodstva i izvještaj o održivom raz- voju JGL Grupe.
Prema uvjerenju, svim saznanjima i podacima kojima JGL raspolaže, podaci iz ovog izvještaja čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka i financijskog položaja JGL Grupe te ni jedna činjenica koja bi mogla utjecati na njegovu potpunost i istinitost, prema najboljem saznanju Društva, nije izostavljena.
Brojevi u izvještaju su zaokruživani, prema tome, bro- jevi prikazani za istu vrstu podataka mogu varirati i zbrojevi možda nisu aritmetički agregati. Upućivanje u
o
v
o
m
d
o
k
u
m
e
n
t
u
n
a
E
U
R
o
z
n
a
č
a
v
a
euro,
„USD”
amer-
ički dolar, a „HRK” ili „kuna” hrvatske kune.
Upućivanje na „prethodno razdoblje” odnosi se na period od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019., dok se „tekuće razdoblje” odnosi na period od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.
Rijeka, travanj 2021.
3
4
SADRŽAJ
IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA IZVJEŠTAJ O ODRŽIVOM RAZVOJU IZVJEŠTAJ REVIZORA
6 – 77
78 – 157
158 – 257
Image should be here
6
IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
2020. GODINA - JGL GRUPA
SADRŽAJ
OSVRT PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA 8
KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI 12
ČLANICE GRUPE 14
PRINCIPI POSLOVANJA 15
POVIJEST 16
ZAPOSLENICI 22
KLJUČNI INVESTICIJSKI PROJEKTI 24
PROIZVODNJA 30
KLJUČNI BRENDOVI 32
INTERNACIONALNO PRISUSTVO 36
VLASNIČKA STRUKTURA I TRANSAKCIJE S DIONICAMA 37
ZNAČAJNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 38
IZVJEŠTAJNA GODINA ČLANICA JGL GRUPE 48
PRIMJENA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 53
PRIKAZ FINANCIJSKIH REZULTATA 54
REZULTATI PRODAJE 60
UPRAVLJANJE RIZICIMA 68
BUDUĆI RAZVOJ 77
Image should be here
8
1
0
2
-
1
4
I
Z
J
A
V
A
NAJVIŠE
RANGIRANE
OSOBE
ZA
DONOŠENJE
ODLUKA
Ivo Usmiani,
predsjednik Upravnog odbora JGL-a
Poštovani dionici,
iza nas je vrlo izazovna godina obilježena globalnom pandemijom, godina koja ostavlja duboki trag na cijeli svijet, Hrvatsku, pa tako i JGL Grupu. Uza sve nepred- vidljive okolnosti koje su nas zadesile u 2020., ponosan sam jer se farmaceutska industrija ponovno dokazala kao jedan od najsnažnijih gospodarskih sektora. Kao ključni partner nacionalnog zdravstvenog sustava, far- maceutska se industrija i u 2020. fokusirala na održa- vanje proizvodnje, opskrbe i distribucije lijekova, te se potvrdila kao ključan pokretač gospodarstva čija sna- ga leži u izvrsnosti koju stimulira sve stroža zakonska regulativa te stalna potreba za dodatnim ulaganjima u visoku tehnologiju, istraživanje i razvoj, inovacije i znanja zaposlenih. Nove okolnosti iznova su nam po- kazale koliko je važno imati proizvodnju u Hrvatskoj i Europskoj uniji.
Godina
2020.
rekordna
je
godina
u
povijesti
za
JGL
Grupu,
zbog čega iskreno čestitam i zahvaljujem svakom zaposleni- ku! Zahvaljujući ogromnom trudu i radu u nimalo lakom i predvidljivom vremenu, ostvarili smo dvoznamenkasti rast. Prelazak magične granice od milijardu kuna ukupnih pri- hoda svrstava nas u grupu od dvadesetak najvećih